Skip to main content

SAINT HONORE ORDENEN

Saint Honoré Ordenen er stiftet i 1980 med det formål at kunne honorere personer, der gør en aktiv, kreativ indsats for konditorifaget og dets omdømme. Ordenen står bag en fortjenstmedalje, der første gang blev uddelt i 1981.

Saint Honoré Ordenen har nedsat en komite, bestående af en repræsentant fra Konditorlaugets bestyrelse samt tidligere modtagere af ordenen, som tildeler fortjenstmedaljen og optager nye ordensmedlemmer ud fra en række kriterier:

  1. Når en person har arbejde af høj kvalitet til udstilling eller efter ordre og som har givet PR til faget. Delagtiggjort kollegaer med faglig kunnen ved opvisninger.
  2. Person, som driver forretning på fornyende og utraditionel måde, med utraditionelle varer af høj kvalitet og med utraditionel indretning og inventar.
  3. Firma eller person, som har fundet revolutionerende nye metoder og hjælpemidler til gavn for produktion og fortjeneste. Har kreeret nye varesorter og publiceret disse gennem foredrag eller skribentvirksomhed.
  4. Person der driver virksomhed som er beslægtet med konditorfaget, fx inden for chokolade, kagesorter, is m.m. – hvis kvalitet danner grundlag for fortjeneste og omtale.

Saint Honoré Ordenen har ligeledes til formål at:

  • virke for en stadig højnelse af det gode danske konditorhåndværk
  • inspirere og stimulere fagets unge udøvere samt uddele et specielt elevdiplom for en fin indsats i elevtiden eller ved juniorkonkurrencer
  • motivere og støtte interessen for fremstilling af gode desserter.

Selve navnet – Saint Honoré – stammer fra den skytshelgen, der siges at være konditornes; Saint Honoré, biskop af Anniens (død 1060).

Ordenen har i tidens løb repræsenteret de danske konditorer ved forskellige internationale begivenheder – heriblandt under den prestigefyldte konkurrence La Coupe Du Monde De La Patisserie i Lyon i 1989, hvor det danske hold dystede blandt verdens bedste.

Afdøde medlemmer af ordenen:
Volmer Kamp
Adser Hansen
Svend Michelsen
Axel Baunsgaard
Erik Ejsenhardt
Ole Olesen
Chr. Langhoff
Karl Hansen
Gaston Lenôtre
Johan Sørensen
Gert Sørensen
Seibæk & Søn
Erik Andersen

 

Firmaer, der er optaget i ordenen:
Schou Fondet
Odense Marcipanfabrik
Conditori La Glace
Callebaut
Vanilla Chocolatier & Konditori

Junior medlemmer af ordenen:
Mike Von Druschke Adelsten
Magnus Vestergaard
Freja Krarup
Cornelia Lina Luckey
Kennet Laustsen

Nulevende medlemmer af ordenen:
Jørgen Søgaard Jensen
Gunnar Larsen
Gaston Lenotre
Ole Jellev
Anker Hansen
Thomas Jørgensen
Bo Johansen
Henrik Kudsk
Mette Blomsterberg
Peter Rolaj
Peter Jørgensen
Mette Søgaard
Aage Bæk
Kurt Pedersen
Carsten Kaj
Palle Sørensen
Tina Jacobsen Wilstrup
Lars Juhl
Flemming Led Sandholm
Brian Brøckner
John Jønsson
Mads Kilstrup
Torben Bang
Peter Kofoed
Marianne Stagetorn Kolos
Poul Erik Rasmussen
Allan Andersen

KONTAKT OS

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

KONTAKT BESTYRELSEN